مسئول آموزش آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران
  • افزایش مصرف مخدر صنعتی شیشه در ایران

    کامبیز سلطانی‌نژاد، مسئول آموزش آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید مصرف مواد مخدر صنعتی از ج ...

    کامبیز سلطانی‌نژاد، مسئول آموزش آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه در کشور افزایش یافته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا ،سلطانی‌ن ...

    Read more