مسلم آباریان
  • اعدام دو زندانی بلوچ در زندان یزد

    دو زندانی بلوچ که در خردسالی بازداشت شده بودند، در زندان یزد اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    دو زندانی بلوچ که در خردسالی بازداشت شده بودند، در زندان یزد اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، خالد کردی ،فرزند یارمحمد ، و مسلم آباریان ،فرزند حیدر ،روزدوشنب ...

    Read more