مسلم دهواری
  • تبعید دو زندانی سیاسی به زابل

    مسلم دهواری و شهاب دهواری، دو زندانی سیاسی بلوچ، از زندان مرکزی زاهدان به زابل تبعید شدند. به گزارش تارنگ ...

    مسلم دهواری و شهاب دهواری، دو زندانی سیاسی بلوچ، از زندان مرکزی زاهدان به زابل تبعید شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دو زندانی بنام های مسلم دهواری و شهاب دهواری ...

    Read more