مس سرچشمه
  • تجمع کارگران پیمانکاری مس سرچشمه

    جمعی از کارگران تینکرهای خمیری کانی مس برای احقاق حقوق خود در زمینه تامین نیروی معدن مس سر چشمه، تجمع اعت ...

    جمعی از کارگران تینکرهای خمیری کانی مس برای احقاق حقوق خود در زمینه تامین نیروی معدن مس سر چشمه، تجمع اعتراضی بر پا کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته شنبه ۲۶ فروردین‌ماه جمعی از کار ...

    Read more