مشاغل حاکمیتی
  • خط فقر در ایران چه قدر است؟

    به گفته سخنگوی دولت ایران که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هست، افزایش حقوق ثاب ...

    به گفته سخنگوی دولت ایران که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هست، افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده ۳۵ درصد خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاه‌های اداری ...

    Read more