مشکلات زیست محیطی
  • اسباب‌کشی از زابل، قدغن!

    مشکلات زیست محیطی در ایران در چند سال گذشته تجمعات و اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی زیادی در مناطق مختلف به د ...

    مشکلات زیست محیطی در ایران در چند سال گذشته تجمعات و اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی زیادی در مناطق مختلف به دنبال داشته است. به گزاش تارنگار حقوق بشر در ایران، اعتراض‌های مردم در مناطقی مانند اهواز به شکل ...

    Read more