مشکل مزدی
  • کارگران DMT هم مشکل مزدی پیدا کردند

    در حالی که کارخانه پلی اکریل اصفهان با بحران مواجه است، مطالبات مزدی کارگران شرکت DMT وابسته به این شرکت ...

    در حالی که کارخانه پلی اکریل اصفهان با بحران مواجه است، مطالبات مزدی کارگران شرکت DMT وابسته به این شرکت در سال جاری پرداخت نشده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، کارگر ...

    Read more