مصدومیت جوان
  • انفجار مین و مصدومیت جوان ۲۳ ساله

    فرماندار مریوان گفت: بر اثر انفجار یک قبضه مین به جامانده از دوران جنگ تحمیلی در روستای 'سردوش' این شهرست ...

    فرماندار مریوان گفت: بر اثر انفجار یک قبضه مین به جامانده از دوران جنگ تحمیلی در روستای 'سردوش' این شهرستان یک جوان ۲۳ ساله مصدوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، محمد فلاحی اظه ...

    Read more