مصوبه ی شورای انقلاب
  • اخراج یک شهروند بهایی از دانشگاه کاشان

    سارا شکیب، دانشجوی رشته آمار و کاربردها در دانشگاه سراسری کاشان، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه ...

    سارا شکیب، دانشجوی رشته آمار و کاربردها در دانشگاه سراسری کاشان، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی،  ...

    Read more