معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
  • کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد

    رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس بعد از گذشت ۳۶ سال، می‌توان به تعری ...

    رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس بعد از گذشت ۳۶ سال، می‌توان به تعریفی از جرم سیاسی دست پیدا کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجل ...

    Read more