معدن خاک سرخ هرمز
  • تجمع کارگران معدن «خاک سرخ هرمز»

    روز گذشته، ۳۵ کارگر بیکارشده معدن خاک سرخ هرمز مقابل بخشداری جزیره هرمز تجمع کردند. به پزارش تارنگار حقوق ...

    روز گذشته، ۳۵ کارگر بیکارشده معدن خاک سرخ هرمز مقابل بخشداری جزیره هرمز تجمع کردند. به پزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، دیروز بیست و چهارم تیرماه، ۳۵ کارگر بیکار شده معدن خاک سرخ هرمز ...

    Read more