معدن زغال سنگ بلده
  • طلب شش ماهه کارگران زغال سنگ بلده

    به گفته کارگران معدن زغال سنگ بلده کارفرمای آنها دست کم بابت ۶ ماه مزد و مزایای پرداخت نشده به آنها بدهکا ...

    به گفته کارگران معدن زغال سنگ بلده کارفرمای آنها دست کم بابت ۶ ماه مزد و مزایای پرداخت نشده به آنها بدهکار است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، یکی از این کارگران با اعلام این خبر ...

    Read more