معدن منگنز قم
  • تجمع اعتراضی کارگران معدن منگنز قم

    صبح روز یکشنبه  ، ۲۵آذرماه۹۴ ، جمعی از کارگران معدن منگنز قم در جلو استانداری قم تجمع اعتراضی کردند. به گ ...

    صبح روز یکشنبه  ، ۲۵آذرماه۹۴ ، جمعی از کارگران معدن منگنز قم در جلو استانداری قم تجمع اعتراضی کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران،  کارگران معدن خواستار پرداخت حقوق سال قبل و امسال قبل خود شدند. ...

    Read more