معلم بوشهری
  • محکومیت یک معلم بوشهری به حبس و شلاق

    محکومیت محسن عمرانی، شهروند بوشهری، از سوی دادگاه ابلاغ شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن عمرا ...

    محکومیت محسن عمرانی، شهروند بوشهری، از سوی دادگاه ابلاغ شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن عمرانی، معلم و شهروند بوشهری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروها ...

    Read more