معلم پرورشی دبیرستان
  • تنبیه دانش آموز یزدی با شلنگ/ اسناد

    یک خانواده یزدی از معلم پرورشی دبیرستان به دلیل تنبیه بدنی فرزندشان با شلنگ شکایت کردند. به گزارش تارنگار ...

    یک خانواده یزدی از معلم پرورشی دبیرستان به دلیل تنبیه بدنی فرزندشان با شلنگ شکایت کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک خانواده یزدی با ارائه گواهی پزشک قانونی مبنی بر تنبیه بدنی فرزندشان توسط ...

    Read more