منطقه دام پزشکی تبریز
  • خودکشی یک دختر پانزده ساله

    عصر جمعه، دختری ۱۵ ساله در منطقه دامپزشکی تبریز از طبقه دهم ساختمانی خود را به پایین انداخت و جانش را از ...

    عصر جمعه، دختری ۱۵ ساله در منطقه دامپزشکی تبریز از طبقه دهم ساختمانی خود را به پایین انداخت و جانش را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، منابع خبری محلی اعلام کردند که عصر دیروز، در منطقه ...

    Read more