منطقه هژار
  • خودکشی یک جوان در مریوان

    روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، یک جوان مریوانی در استان کردستان خود را حلق آویز کرد. به گزارش تارنگار ...

    روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، یک جوان مریوانی در استان کردستان خود را حلق آویز کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد احمدپور، فرزند ابراهیم، ۲۳ ساله، ساکن منطقه هژار در شهرستان مریوان، در ...

    Read more