مهدی خرم
  • برگزاری مراسم خاکسپاری دو اعدامی

    مراسم خاکسپاری پیکر «مهدی خرم» و «ابراهیم خرم» با شرکت خانواده و دوستان ایشان برگزار شد. به گزارش تارنگار ...

    مراسم خاکسپاری پیکر «مهدی خرم» و «ابراهیم خرم» با شرکت خانواده و دوستان ایشان برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر، پس از تحویل پیکر «مهدی خرم» و «ابراهیم خرم» به خا ...

    Read more