مهدی خواص
  • صدیقه مرادی؛ ۶۶ ماه زندان بدون مرخصی

    صدیقه مرادی، زندانی سیاسی، از سال ۱۳۹۰ مدت ۶۶ ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد . به گزارش تارن ...

    صدیقه مرادی، زندانی سیاسی، از سال ۱۳۹۰ مدت ۶۶ ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد . به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی خواص، همسر خانم مرادی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «نیمی از مح ...

    Read more