مهدی نوروزی
  • افزایش ۱۹ درصدی خودکشی‌ها در سمنان

    مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان از افزایش ۱۹ درصدی خودکشی‌ها در این استان در سال اخیر خبر داد. به گزارش ت ...

    مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان از افزایش ۱۹ درصدی خودکشی‌ها در این استان در سال اخیر خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دکتر مهدی نوروزی اظهار کرد: با توجه به این‌که شمار خودکشی‌ها در استان ...

    Read more