مهری
  • وکیلی که قربانی خشونت بود

    اولین وکیل داوطلب که حاضر شد از قربانیان خشونت خانگی رایگان دفاع کند نامش مهری بود. فکر می کردیم اگر تعدا ...

    اولین وکیل داوطلب که حاضر شد از قربانیان خشونت خانگی رایگان دفاع کند نامش مهری بود. فکر می کردیم اگر تعدادی از وکلا به فراخوان پاسخ مثبت دهند موفق خواهیم شد به قربانیان خشونت خانگی که معمولا زیر فشار ...

    Read more