مولوی امین شیهکی
  • بازداشت دو روحانی بلوچ در نرماشیر

    مولوی عبید الله شیهکی و مولوی امین شیهکی توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ا ...

    مولوی عبید الله شیهکی و مولوی امین شیهکی توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، این دو روحانی صبح امروز -دوشنبه ۱۵ شهریور- در مکتب علوم دینی ...

    Read more