میعاد احمدی
 • میعاد احمدی به زندان مرکزی سنندج منتقل‌شد

  میعاد احمدی، فعال مدنی کُرد، از روز پنج شنبه ۱۲ فرودین ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل‌شده است. به گزارش ت ...

  میعاد احمدی، فعال مدنی کُرد، از روز پنج شنبه ۱۲ فرودین ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل‌شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، میعاد احمدی، شهروند کُرد ساکن سنندج، روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۵، ...

  Read more
 • بازداشت یک فعال مدنی در سنندج

  میعاد احمدی، فعال مدنی کُرد، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

  میعاد احمدی، فعال مدنی کُرد، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، میعاد احمدی، شهروند کرد ساکن سنندج، روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۵، توسط نیروهای امنیتی در ...

  Read more