ناامن
  • وجود ۶۳۰ مدرسه ناامن در لرستان

    مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: ۶۳۰ مدرسه ناامن در لرستان وجود دارد که نیازمند مقاوم سازی ه ...

    مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: ۶۳۰ مدرسه ناامن در لرستان وجود دارد که نیازمند مقاوم سازی هستند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز شنبه، ۳۱ تیرماه، مدیرکل نوسازی، ...

    Read more