نان شب
  • تجمع کارگران شیشه قزوین به روز ششم رسید

    اعتراض صنفی کارگران کارخانه شیشه قزوین که از روز چهارشنبه هفته گذشته ، ۱۲آبان‌ماه،  آغاز شده بود امروز نی ...

    اعتراض صنفی کارگران کارخانه شیشه قزوین که از روز چهارشنبه هفته گذشته ، ۱۲آبان‌ماه،  آغاز شده بود امروز نیز ادامه یافت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شیشه ...

    Read more