نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد
 • زمان دادگاه ابراهیم مددی تعیین شد

   محاکمه ابراهیم مددی، نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیست و هشتم فروردی ...

   محاکمه ابراهیم مددی، نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیست و هشتم فروردین‌ماه سال نود و پنج، در دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش برگزار خواهد شد. به گزارش حقوق بشر در ایرا ...

  Read more
 • ابراهیم مددی سوم اسفندماه محاکمه می‌شود

  ابراهیم مددی نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد سوم اسفند ۹۴ در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه می‌شود. به ...

  ابراهیم مددی نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد سوم اسفند ۹۴ در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد، ابراهیم مددی نایب‌رئیس هیئ ...

  Read more