نبود آب
  • نبود آب، دلیل عمده تخلیه روستاها

    معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از سال ۱۳۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۳، بیش از ۳۴ هزار روستا در ...

    معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از سال ۱۳۳۵ تا پایان سال ۱۳۹۳، بیش از ۳۴ هزار روستا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی از نبود آب بوده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرا ...

    Read more