ندامتگاه رجايى شهر کرج
  • برگزاری دادگاه وحید صیادى، فعال سایبری

     دادگاه وحید صیادى، فعال سایبری، پس از ۷ ماه بلاتکلیفی، روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. به گز ...

     دادگاه وحید صیادى، فعال سایبری، پس از ۷ ماه بلاتکلیفی، روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر درایران، وحید صیادى، فعال سایبری که از مهر ماه ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می بر ...

    Read more