نرخ عمومی بیکاری جوانان
  • رکورد بیکاری به ۷۴.۸ درصد رسید

    نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله‌ها در پاییز امسال به ۲۲.۷ درصد بالغ شده که بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور اس ...

    نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله‌ها در پاییز امسال به ۲۲.۷ درصد بالغ شده که بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری هور، نرخ بیکاری عمومی کشور در تمامی ...

    Read more