نرگس فرهادی
  • احضار نرگس فرهادی جهت اجرای حکم زندان

    اجرای احکام زندان اوین، نرگس فرهادی، یکی از هواداران محمدعلی طاهری را برای گذراندن یک سال حبس فراخواند. ب ...

    اجرای احکام زندان اوین، نرگس فرهادی، یکی از هواداران محمدعلی طاهری را برای گذراندن یک سال حبس فراخواند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نرگس فرهادی یکی از هواداران محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان ح ...

    Read more