نعمت‌الله ریاحی
  • بازداشت یکی از دراویش گنابادی در تهران

    روز یکشنبه ۲۹ بهمن مأموران انتظامی نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش گنابادی را بازداشت کردند. به گزارش تارن ...

    روز یکشنبه ۲۹ بهمن مأموران انتظامی نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش گنابادی را بازداشت کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نعمت‌الله ریاحی، از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی، صبح روز گذشته از سو ...

    Read more