نماینده رییس جمهوری
  • ویرانی و سیل؛ سوغات توفان شمال

    سواحل دریای خزر روزهای ناآرامی را پشت سر می‌گذراند. توفان و سیل به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هجو ...

    سواحل دریای خزر روزهای ناآرامی را پشت سر می‌گذراند. توفان و سیل به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هجوم آورده و خسارات گسترده‌ای را برجای گذاشته ‌است. مرگ و جراحت تعدادی از مردم، قطع گسترده شبکه ان ...

    Read more