نوجوان بودن
  • محاکمه سامان نسیم، زندانی سیاسی

    دادگاه سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. ب ...

    دادگاه سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه، جهت محاکمه به شعبه ۱۲ د ...

    Read more