هادی حاج‌محمدی
  • یک زندانی در زندان قزل‌حصار خودکشی کرد

    هادی حاج‌محمدی، در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل فشارهای روحی و روانی دست به خودکشی زد و در بیمارستان لقمان ...

    هادی حاج‌محمدی، در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل فشارهای روحی و روانی دست به خودکشی زد و در بیمارستان لقمان تهران در گذشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هادی حاج‌محمدی که در واحد ۲ زندان قزل‌حصار ک ...

    Read more