هامون‌نشینان
  • امید هامون‌نشینان بر باد رفت

    ۱۷سال است که خشکسالی دامنگیر هامون شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلو ...

    ۱۷سال است که خشکسالی دامنگیر هامون شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، آنطور که در آمارهای سازمان شیلات آمده است درسال‌های پر آبی، هامون نشینان هر سال۱۵هزار تن ماه ...

    Read more