هواداران گروه عرفان حلقه
  • بازداشت دو تن از هواداران عرفان حلقه

    دو تن از فعالان و هواداران گروه عرفان حلقه در مشهد بازداشت شدند.  یکی از فعالان به دستگاه قضایی احضار شد ...

    دو تن از فعالان و هواداران گروه عرفان حلقه در مشهد بازداشت شدند.  یکی از فعالان به دستگاه قضایی احضار شد و یکی از زندانیان هوادار عرفان حلقه نیز، طی پرونده جدید به شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است. به ...

    Read more