هواداری از سازمان‌های معاند نظام
  • فشار بر یک زندانی سیاسی

     شاهین ذوقی تبار ،زندانی سیاسی ،به بند سپاه در زندان رجایی شهرکرج احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

     شاهین ذوقی تبار ،زندانی سیاسی ،به بند سپاه در زندان رجایی شهرکرج احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شاهین ذوقی تبار ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، روز شنبه ۳بهمن ماه ،به بند ۸ مسو ...

    Read more