هیات کاراته
  • بی خانمانی هیات کاراته تربت حیدریه

    رئیس هیات کاراته تربت حیدریه گفت: این هیات در حال حاضر فاقد خانه اختصاصی کاراته است و این وضعیت موجب شده ...

    رئیس هیات کاراته تربت حیدریه گفت: این هیات در حال حاضر فاقد خانه اختصاصی کاراته است و این وضعیت موجب شده نتوانیم چنان که باید قابلیت های منطقه را نشان بدهیم. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    Read more