وداد لقائي‌فر
  • هشت شهروند بهایی از حق تحصیل محروم شدند

    هشت شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بودند، علی‌رغم قبولی، از ادامه تحصیل محروم شده‌اند ...

    هشت شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بودند، علی‌رغم قبولی، از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این هشت شهروند بهایی، با وجود کسب رتبه در کنکور به دلیل ا ...

    Read more