وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
  • عدم پرداخت ۷ماه کارانه پرستاران

    قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: حدود ۷ ماه است که بیمه ها به دلیل نداشتن بودجه کارانه پرستاران ر ...

    قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: حدود ۷ ماه است که بیمه ها به دلیل نداشتن بودجه کارانه پرستاران را پرداخت نکرده اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام ...

    Read more