وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی
  • «فساد حکومتی» مانع بهبود فضای کسب و کار

    وضعیت کسب و کار در ایران همچنان نامساعد است و فعالان اقتصادی «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را ...

    وضعیت کسب و کار در ایران همچنان نامساعد است و فعالان اقتصادی «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را یکی از عوامل موثر بر وضعیت نامساعد کسب و کار می‌دانند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ن ...

    Read more