َ
  • ترک تحصیل ۱۱۰ هزار کودک

    معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سه درصد از دانش‌آموزان اصلا در مدرسه حضور ندارند. این سه درصد تقریبا جمعیتی ...

    معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سه درصد از دانش‌آموزان اصلا در مدرسه حضور ندارند. این سه درصد تقریبا جمعیتی نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر را در کل کشور شامل می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ...

    Read more