پادگان نیروی انتظامی
  • خودکشی یک سرباز یارسانی در کرمانشاه

    یک سرباز جوان یارسانی، بر اثر فشارهای وارده بر پیروان این آیین و عدم توجه و رسیدگی مسئولان، در پادگان نیر ...

    یک سرباز جوان یارسانی، بر اثر فشارهای وارده بر پیروان این آیین و عدم توجه و رسیدگی مسئولان، در پادگان نیروی انتظامی سراب نیلوفر کرمانشاه، خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساسان مرادی، ش ...

    Read more