پارس آباد اردبیل
  • انتقال سیامک میرزایی به زندان اوین

    سیامک میرزایی، شهروند اهل پارس آباد اردبیل، پس از صدور قرار بازداشت به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. به گز ...

    سیامک میرزایی، شهروند اهل پارس آباد اردبیل، پس از صدور قرار بازداشت به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سیامک میرزایی، شهروند اهل پارس آباد اردبیل که در روز پنج شنبه در ...

    Read more