پارس خودرو
  • بازداشت سه کارگر اخراجی پارس‌خودرو

    روز گذشته سه کارگر اخراجی پارس‌خودرو در محل کارخانه بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ن ...

    روز گذشته سه کارگر اخراجی پارس‌خودرو در محل کارخانه بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، منابع کارگری از بازداشت سه کارگر اخراجی کارخانه پارس خودرو خبر دادند؛ این ...

    Read more