پارس
  • خودکشی یک کارگر در سه راهی عسلویه

    روز گذشته یکی از کارگران فازهای گازی عسلویه، با طناب دار به زندگی خود خاتمه داد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    روز گذشته یکی از کارگران فازهای گازی عسلویه، با طناب دار به زندگی خود خاتمه داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، صبح روز گذشته ( دوم مهر ماه) یک کارگر در عسلویه با بستن طن ...

    Read more