پترو صنعت
  • اعتراضات در عسلویه همچنان ادامه دارد

    روز شه شنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۴ کارگران شرکت «پترو صنعت» دوباره به علت عدم پرداخت حقوق چهار ماهشان اعتراض کردند. ...

    روز شه شنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۴ کارگران شرکت «پترو صنعت» دوباره به علت عدم پرداخت حقوق چهار ماهشان اعتراض کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگران شرکت «پترو صنعت» فاز ۱۴ در مقابل دفتر این شرکت به ...

    Read more