پروسه کودکی
  • ناخواسته عروس شد، مادر شد، مطلقه شد

    طلاقش دادم تا عروسک‌بازی کند، هر شب توی رختخواب عروسک می‌خواست، از خواب که بیدار می‌شد به دنبال عروسک‌های ...

    طلاقش دادم تا عروسک‌بازی کند، هر شب توی رختخواب عروسک می‌خواست، از خواب که بیدار می‌شد به دنبال عروسک‌هایش می‌گشت، بیرون که می‌رفتیم پفک می‌خواست. من شوهرش بودم نه پدرش.» حالا او یک عروس ۱۱ ساله مطلقه ...

    Read more