پرونده موسوم به فعالین فیسبوکی
  • امیر گلستانی دست به اعتصاب غذا زد

    امیر گلستانی، متهم فیس‌بوکی محبوس در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

    امیر گلستانی، متهم فیس‌بوکی محبوس در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر گلستانی، از متهمان پرونده موسوم به فعالین فیس‌بوکی، در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین قض ...

    Read more