پروژه‌های عمرانی و ساختمانی
  • بیکاری ۲۵ هزار کارگر در صنعت سنگ کشور

    هیئت‌مدیره کانون سنگ ایران با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار کارگر در صنعت سنگ کشور بیکار شده‌اند گفت: بازار داخ ...

    هیئت‌مدیره کانون سنگ ایران با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار کارگر در صنعت سنگ کشور بیکار شده‌اند گفت: بازار داخلی  سنگ با رکود مواجه شده و متأسفانه با بازار خارجی نیز ارتباطی زیادی نداریم. به گزارش تارنگار ...

    Read more